தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


யாமறிந்த நூல்களிலே
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1996)
ஆசிரியர் :
தயானந்தன் பிரான்சிஸ், தி
பதிப்பகம் : கிறிஸ்தவ இலக்கிய சங்கம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 332
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
சில கிறிஸ்தவ நூல்களுக்கான அறிமுகம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan