தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகத் தமிழியக்க ஆய்வுக் கோவை (தொகுதி - 8)
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழியக்கம்
Telephone : 914242210778
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 184
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
2007 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட வட்டார வழக்குகள் தொடர்பான கருத்தரங்கில் ஆய்வாளர்களால் படிக்கப்பட்ட கட்டுரைகள் அடங்கிய நூல். 22 ஆய்வாளர்களின் கட்டுரைகள் இந் நூலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan