தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தொடுவோம்.... தொடர்வோம் !
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
சந்திரா மனோகரன்
பதிப்பகம் : சந்திரா பதிப்பகம்
Telephone : 919443841122
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 134
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan