தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுப்ரபாரதிமணியன் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் :
சுப்ரபாரதிமணியன்
பதிப்பகம் : ராஜராஜன் பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 130
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஆசிரியரின் 37 சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan