தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மேலே சில பறவைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1995
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1995)
ஆசிரியர் :
கால சுப்ரமணியம்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
Telephone : 919442680619
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 48
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தங்கள் கையாலாகாத்தனமே கவிதை என்று ஸ்தாபிக்க முயல்கிறவர்களுக்கு காலசுப்புரமணியத்தின் இத்தொகுப்பு ஓர் அறைகூவல். - முன்னுரையில் பிரேமிள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan