தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புதிதாய் ஒரு வாழ்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1996)
ஆசிரியர் :
சந்திரா மனோகரன்
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
Telephone : 914424340205
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 102
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
ஆசிரியரின் 19 சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan