தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிலிர்ப்புகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1970
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1970)
ஆசிரியர் :
தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
Telephone : 914425270795
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 106
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
ஐம்பது தலைப்புகளில் இளவேனிற் பருவத்து வாழ்க்கையின் இதய அசைவுகளை சொற் சாளரத்தின் வழியாகக் காண்பிப்பதே இந்நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan