தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கண்ணுக்கு வெளியே சில கனாக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1990)
ஆசிரியர் :
தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
Telephone : 914428280466
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 116
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
கவிஞன் ஒருவனின் மன ஓசைகள் கவிஞர் பார்வையில்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan