தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பேசாப் பொருளை பேச நான் துணிந்தேன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
மார்க்ஸ், அ
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
Telephone : 914424338169
விலை : 85
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 168
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
மனித சமூகத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதாக காட்டிக்கொள்ளும் கலாச்சார நடவடிக்கைகளின் போலிகளுக்கு எதிராக அ.மார்க்ஸ் தனது அழுத்தமான பதிவுகளைச் செய்து வருகிறார். சிலர் பேசப் பயப்படும், பலர் சொல்லக் கூச்சப்படும் விஷயங்களை மட்டுமே தேடி எடுத்து தனது குரலை மார்க்ஸ் உயர்த்துகிறார். பட்டுரைகளின் உள்ளர்த்தங்களும், வார்த்தைப் பிரயோகமும் வாசிக்கத் தூண்டுவதாக உள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan