தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இரு கிளிகள் இரு வழிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
ஜெயகரன், சு.கி
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
Telephone : 914424338169
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இந்தக் கட்டுரைகளில் மையச் சரடாக என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தால், ஒரு குரல் தொடர்ந்து ஒலிக்கிறது கேட்கும். அடக்கு முறைக்கு எதிரான குரல், வறுமையைக் கண்டு பொங்கும் குரல், இனவெறியை வெறுக்கும் குரல், சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுவதை ஏற்காத குரல், அறியாமையை எதிர்க்கும் குரல். ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையானாலும், சுற்றுலாக் கட்டுரையானாலும், அனுபவக் கட்டுரையானாலும் இந்தக் குரல் அங்கே தொடர்ந்து ஒலிக்கிறது. அது விடுதலைக் குரல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan