தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மனப்பத்தாயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1998)
ஆசிரியர் :
யுகபாரதி
பதிப்பகம் : ஷ்யாம்லால் பதிப்பகம்
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 100
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 10
தமிழக அரசின் முதற்பரிசு பெற்ற புத்தகம்
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan