தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பெரியார் பெருந்தொண்டர் புதுவைச் சிவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
சிவ இளங்கோ
பதிப்பகம் : ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 40
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தந்தை பெரியாருக்கும் புதுவைச் சிவம் அவர்களுக்குமான நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் பல நிகழ்வுகளைக் கொண்ட நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan