தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாவேந்தரும் புதுவைச்சிவமும் - சில நினைவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1990)
ஆசிரியர் :
சிவ இளங்கோ
பதிப்பகம் : ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 116
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
பாவேந்தர் பாரதிதாசன் - புதுவைச்சிவம் ஆகியோருக்கிடையேயான நட்பு நிகழ்வுகளைப் பதிவுசெய்துள்ள நூல். இதுவரை வெளியுலகைக் காணாத பாவேந்தரின் சிறுகதை ஒன்றினையும், பாவேந்தர் வாழ்வின் சிறந்த காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற, இதுவரை வெளிவராத பல வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளையும் இந்நூல் அடக்கியுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan