தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் பாரதிதாசன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
இளவரசு, இரா
பதிப்பகம் : மாணவர் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 120
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஓர் இயக்கமாக விளங்கிய பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு பாடுபட்டார் என்பதைப் பலரும் அறியத் துலக்கிக்காட்டும் பணியே இந்நூலில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan