தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பரதேசி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
தியாகலிங்கம், இthiagu@tiscali.co.uk
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 160
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 8189748572
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
"பெண்ணியம்" என்பது மலிவான கோஷமல்ல, அது நமது வாழ்வியலைச் செப்பமிடுவதற்கு அவசியமான தர்மம். இத்தகைய ஒரு நம்பிக்கையில்தான் பரதேசி எழுதப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan