தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆயி
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1990)
ஆசிரியர் :
பிரமிள்
பதிப்பகம் : லயம் வெளியீடு
Telephone : 919442680619
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 30
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 13
புத்தக அறிமுகம் :
"ஆயி" உண்மையில் கன்னியகுமரியில் நெடுங்காலம் வாழ்ந்து, இப்போது சேலத்தில் வதியும் "மாயி" தான். கதையில் ஊடாடுவதோ உண்மைச் சம்பவங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத விகாசம்.இதல் வரும் சமுத்திர நாத சுப்புறுமணி, கிராமீயச் சமத்காரமும், நாடகீயச் சமத்காரமும் நிறைந்த ஓர் அற்புதமான பாத்திரப் படைப்பு மேலும், குமரிப் பிரதேசமும் அதன் மொழியும் முன் எப்போதும் இல்லதபடி நூதனமாகவும் நுணுக்கமாகவும் சித்ரிக்கப்பட்டுள்ளன. நெற்றிக்கல்லை மையமாக வைத்து கதை வளர்கையில், உருவகங்களும் குறியீடுகளும் பிறந்து, பன்முக பிரதிகளைப் படை.....

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan