தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மார்க்சியம் - தேடலும் திறனாய்வும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் :
ஞானி, கோவை
பதிப்பகம் : புதுமலர் பதிப்பகம்
Telephone : 91422314939
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 240
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழில் சிற்றிதழ் இயக்கத்தை புதிய நெறிகளில் வளர்த்தெடுத்த "நிகழ்" இதழ்களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டது இந்தக் கட்டுரை நூல். மார்க்கசியம் தோன்றிய காலம் முதற்கொண்டே கடுமையான மறுத்தலுக்கும், சர்ச்சைகளுக்கும் உள்ளாகி வந்திருக்கிறது. அதே சமயம் மார்க்சியம் தவிர உலகிற்கு வேறு நல்ல நெறியும் இல்லை என்ற நம்பிக்கையும் தளைத்தே வந்திருக்கிறது. மார்க்சியத்திற்கு அழிவில்லை என்பதை இந்த நூல் மெய்ப்பிக்கிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan