தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பூங்காவில் ஒரு புரட்சி
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1998)
ஆசிரியர் :
பாலகிருஷ்ணன், சங்கொலி
பதிப்பகம் : பாலன் பதிப்பகம்
Telephone : 919942309814
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 100
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan