தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


காசீம் படைப்போரும் காசீம் படைவெட்டும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
பர்வீன் சுல்தானா, இ.சா
பதிப்பகம் : சுமன் வெளியீடு
Telephone : 919841349286
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : ஒப்பாய்வு
பக்கங்கள் : 56
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
முன்னோர்களால் பாடப்பெற்ற காசீம் படைப்போரும், பீருகானால் பாடப்பெற்ற காசீம் படைப்போர் என்று வழங்கா நின்ற காசீம் படைவெட்டும் ஒரே பொருளையே இயம்பிநிற்கின்றன. ஆயினும் நுவலும் முறைமையிலும், நுவலும் பொருள் கதைப்போக்கிலும் இரு நூல்களுக்கிடையே பல வேறுபாடுகள் காணக்கிடைக்கின்றன. இவ்விரு இலக்கியங்களையும் ஒப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் இதனை உறுதி செய்யலாம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan