தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ரூசோவும் பாரதிதாசனும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( நவம்பர் 2004)
ஆசிரியர் :
அருணாசலம், மு
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
Telephone : 919841349286
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : ஒப்பாய்வு
பக்கங்கள் : 352
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
சமத்துவம் (Equality), பொது ஒப்பந்தம் (Generalwile) என்ற சிந்தனைகள் மூலம் விவாதங்களை ஏற்படுத்திய பிரெஞ்சு நாட்டின் சிந்தனையாளர் ரூசோவுக்கும், சமூக சீர்திருத்தம் மற்றும் பொதுவுடமைக் கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்த புரட்சிக் கவிஞன் பாரதிதாசனுக்கும் உள்ள தத்துவார்த்தங்களையும், சிறப்பியல்புகளையும் மற்றும் வேறுபாடுகளையும் தனது ஒப்பாய்வு மூலம் வெளிப்படுத்தியள்ளார்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan