தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கிறிஸ்தவர்களின் மீது தாக்குதல் ; ஒரிசா - கர்நாடகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008 )
ஆசிரியர் :
மார்க்ஸ், அ
பதிப்பகம் : புலம்
Telephone : 919790752332
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 136
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இந்துவத்தின் இலக்கு இப்போது கிறிஸ்தவர்கள். கந்தமால், மங்களூர் பகுதிகளுக்கு நேரடியாகச் சென்ற அனுபவங்கள் இங்கே பகிர்ந்துகொள்ளப்படுகின்றன. வெறும் அனுபவப் பகிர்வாக இல்லாமல் இந்தியக் கிறஸ்துவம், இந்துத்துவம் அதை எதிர்கொண்ட வரலாறு, மத மாற்றத் தடைச் சட்டங்கள் பற்றிய அலசல் என ஒரு விரிவான ஆய்வாக அமைகிறது இந்நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan