தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மரணதண்டனை என்றொரு குற்றம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் :
நடராஜ், வி
பதிப்பகம் : பரிசல்
Telephone : 919382853646
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 80
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி : French
மூல ஆசிரியர் : Albert Camus
புத்தக அறிமுகம் :
குற்றத்திற்குச் சமனான தண்டனை என்று மரண தண்டனையை நாம் நியாயப்படுத்தினால், கீழ்க்கண்ட ஒரு காட்சியை நாம் கற்பனை செய்யவேண்டும். குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்படுவீர்கள் என்று முன்பே கூறுதல், அந்தநாள் வரை அவரைக் கருணையுடன் ஓரிடத்தில் அடைத்தும் வைத்திருத்தல். இப்படிப்பட்ட ராட்சசத்தின்மையான, பயங்கரமான சித்திரவதையை நாம் சாதாரணமான், இயல்பான வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்வதே இல்லை.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan