தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திராவிட இயக்கம் : உரையாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் :
மனோகரன், ந
பதிப்பகம் : பரிசல்
Telephone : 919382853646
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : உரையாடல்
பக்கங்கள் : 80
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி : Malayalam
மூல ஆசிரியர் : கே.ஜே.அஜயகுமார்
புத்தக அறிமுகம் :
'சமகாலிக மலையாளம்' இதழில் வெளிவந்த நேர்காணல்களின் தமிழாக்கம்.. திராவிட இயக்கம் தொடர்பான ஆய்வுகள் ஆங்கிலத்தில் உள்ள அளவிற்குத் தமிழில் இல்லை. திராவிட இயக்கத்தின் உருவாக்கப் பின்புலம் அவ்வியக்கத்தின் பண்பாட்டுக் கருத்தாடல்கள், கலை இலக்கியச் செயற்பாடுகள் ஆகிய பிற குறித்த சுருக்கமான உரையாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. திராவிட இயக்கம் குறித்த தர்க்கப் பூர்வமான புரிதலுக்கு இத்தொகுப்பு உதவக் கூடும். - வீ.அரசு

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan