தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உங்களால் உலகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(மார்ச் 2008)
ஆசிரியர் :
சண்முகம், பி.சிshanmugamswarna@yahoo.co.in
பதிப்பகம் : சிற்றுளி
Telephone : 914222607446
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 108
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
எதேச்சாதிகாரத்தின் அழிவுக்கான முளை அதற்குள்ளேயே இருக்கும் என்ற உண்மையை உள்ளடக்கிய நாடகம் எனக்கூறும் கவிஞர் புவியரசு, புரட்சி தவிர வேறு கதியில்லை எனக் குமுறிக்கொண்டிருக்கும் ஏழை மக்கள் எவ்வாறு வர்க்கபேத பிரதிநிதிகளாய் பல பாத்திரங்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள புரட்சி நாடகம் எனப் புகழ்ந்துள்ளார். உயிரோட்டம் மிக்க ஒரு நாடகம் புத்தகமாகியிருக்கிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan