தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இலக்கண ஆய்வு ; சிற்றிலக்கணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் :
ஆதித்தன், ஏ
பதிப்பகம் : தொல்காப்பியர் மன்றம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 258
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. தமிழ் வரலாற்றிலக்கணம் முறையாக அமைந்திடத் தொல்காப்பியம், நன்னூல் ஆகிய இரு இலக்கண நூல்களைத் தொடர்ந்து பிற இலக்கண நூல்களை அடிப்படைப் பொருளாகக் கொண்டு செய்யப்பட்ட ஆய்வுக் கருத்தரங்கத்தில், பெரும்பாலும் இளைய தலைமுறை ஆய்வாளர்களால் வழங்கப்பட்ட 50 ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகும். சு.அழகேசன், ச.அருள்மணி, சி.சுப்பிரமணியம்பிள்ளை, பெ.சுயம்பு ஆகியோர் உடன் தொகுத்துள்ளனர்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan