தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


முத்தமிழ்ச்செல்வர் நா.ஆ.செங்குட்டுவனின் அரைநூற்றாண்டுச் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (மே 2001)
ஆசிரியர் :
செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 470
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan