தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அந்தக் கேள்விக்கு வயது 98
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
எட்வின், இரா
பதிப்பகம் : சாளரம்
Telephone : 919445182142
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 102
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
'அந்தக் கேள்விக்கு வயது 98' கட்டுரைத் தொகுப்பு, தலைக்கு மேல் சுற்றப்படும் கார்த்திகைப் பொறியெனில் பொய்யில்லை. சமுதாயத்தின் மீதான இடதுசாரிப் பார்வை, உரிமைக்கான குரல், தாய்மொழி மீதான அக்கறை, பலரும் கவனிக்க மறுக்கும் நியாயங்களை உற்று நோக்கி வெளிப்படுத்தும் மன உறுதியென ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் உள்ளடங்கியிருக்கின்றன நெருப்பின் பொறிகள். கவிதையும் கதைகளும் கைவரப் பெற்றவர் கட்டுரையெனும் கார்த்திகைப் பொறியைச் சுற்றும்போது அதன் வேகத்தையும் தாக்கத்தையும் சொல்வா வேண்டும்?

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan