தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உயிரியக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( டிசம்பர் 2001)
ஆசிரியர் :
சச்சிதானந்தம், கி.அ
பதிப்பகம் : தமிழினி
Telephone : 919884196552
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 158
ISBN : 81874641487
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தனிமரம், சொல்லாமல் போனவன், ஒயிட் துரை,நிழலின் மரணம், அறியாத முகம், உயிரியக்கம், இருளின் உயிர்கள், அந்தி, மாசியின் வெள்ளை ஆகிய சிறுகதைகள் அடங்கியநூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan