தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பனிமலைப் பிரதேசக் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( நவம்பர் 2003)
ஆசிரியர் :
சச்சிதானந்தம், கி.அ
பதிப்பகம் : பீகாக் பதிப்பகம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 136
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி : Pahari
மூல ஆசிரியர் : ஈமேஷ், மிருதுலா சீவட்சவா மற்றும் பலர்
புத்தக அறிமுகம் :
இமாசலப்பிரதேசம்-இமயமலைத் தொடரின் அடிவாரங்களில் வாழும் மக்கள் பேசும் மொழியகளில் எழுதப்பட்ட கதைகளின் தமிழாக்கம். பகாரி மொழி, மற்றும் அதன் கிளை மொழிகளில் ஈமேஷ், மிருதுலா சீவட்சவா, பி.சி.கே.பிரேம், இராஜேநெதிர இராஜன், ஏர்னாட், சுதர்சன் வாசிட் ஆகிய எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்ட சிறுகதைகள் தமிழக்கம் பெற்றுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan