தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுற்‌‌றுச்சூழல் அறிவியல் கலைச்சொல் விளக்க அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் :
செங்கோ
பதிப்பகம் : தென்னக ஆய்வு மையம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 422
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
சுற்றுச்சூழலின்பால் உலகமயமாதல் ஏற்படுத்தும் விளைவை விளக்கும் வகையில் ஏறத்தாழ 800 சொற்களுக்கு இந்த அகராதி வழியே வரையறைகளும், விளக்கங்களும் தரப்படுகிறது. பல அறிவியல் கலைச் சொற்களுக்கு உரிய புதிய தமிழிணைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய கலைச்சொற்கள் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள தமிழிணைகளோடு ஒப்பிட்டு உரியவற்றை ஏற்பது தமிழின் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan