தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தளபதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (நவம்பர் 2008)
ஆசிரியர் :
ஜெகதீஷ்
பதிப்பகம் : எஸென்ஷியல் பப்ளிக்கேஷன்ஸ்
விலை : 34
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 92
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முத்தமிழும் சிறந்து விளங்கிய மதுரை நகரில் மேடையேற்றப்பட்டு, அன்றை பத்திரிக்கைகாளலும், ரசிகர்களாலும் பெரிதும் பாராட்டப்பட்ட பெற்ற இரண்டு நாடகங்கள்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan