தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அகநானூறும் காதா சப்தசதியும் - ஓர் ஒப்பாய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (நவம்பர் 2008)
ஆசிரியர் :
திருமாவளவன், வே.ச
பதிப்பகம் : நோக்கு
Telephone : 919380626448
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : ஒப்பாய்வு
பக்கங்கள் : 208
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
அகநானூறும் காதா சப்தசதியும் மிகத் தொன்மையான மொழிகளாகிய தமிழிலும், பிராகிருதத்திலும் தோன்றிய இலக்கியங்களாகும். இரண்டிலும் காதல் பாடுபொருளாக உள்ளது. இரண்டும் பெண்ணிலக்கியம் என்று கூறத்தக்கன. இவ்விரு இலக்கியங்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை ஒப்பாய்வு செய்து எழுதப்பட்ப ஆய்வுவேடு நூல் வடிவில்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan