தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


செல்பேசித் துறைக்கான கலைச்சொற்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (செப் 2006)
ஆசிரியர் :
ஆண்டோ பீட்டர்.மாsoftviewindia@gmail.com
பதிப்பகம் : சாஃப்ட்வியூ கம்ப்யூட்டர்ஸ்
Telephone : 914423741053
விலை : 22
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 64
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
செல்பேசித்துறை சொற்கள், தகவல் தொடர்புத் துறை சொற்கள், கணினி-மென்பொருள் சொற்கள், கணினி-வன்பொருள் சொற்கள், இணையத்திற்கான சொற்கள், தகவல் தொடர்பு குறுக்கச் சொற்கள் அகர வரிசைப்படி தொகுக்கப்பெற்று பட்டியிடப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan