தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குழந்தை உளவியலும் கல்வியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 12
ISBN : 9789551857912
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

பகுதி i - குழந்தை உளவியல்
 1. குழந்தை உளவியற் கோட்பாடுகள்
 2. குழந்தை உளவியலின் உலகளாவிய வளர்ச்சி
 3. குழந்தை உளவியல் ஆய்வு முறைகள்
 4. நடத்தைக்குரிய உயிரியல் மற்றும் சமூக அடிப்படைகள்
 5. குழந்தையும் குடும்பச் சூழலும்
 6. மனவெழுச்சி வளர்ச்சி
 7. அறிகை மேம்பாடு
 8. மொழி வளர்ச்சி
 9. சமூக மயமாக்கலும் ஆளுமை மேம்பாடும்
 10. நினைவாற்றல் வளர்ச்சி
 11. குழந்தை உளவியலும் விளையாட்டுக்களும்
 12. குழந்தைகளும் இயல்பாற்றல் குலைவும்
 
பகுதி ii - குழந்தைக் கல்விச் சிந்தனைகள்
 1. ஜோன் கென்றி பெஸ்டலோசி
 2. ஜோன் பிரட்ரிக் கேர்பார்ட்
 3. பிரெட்;ரிக் புரோபல்
 4. மரியா மொன்ரிசோரி அம்மையார்
 5. ஜி.ஸ்ரான்லி லேரால்
 6. அல்பிரட் பீனே
 7. புறூனர்
 
பகுதி iii -  தமிழ் மரபில் சிறார் கல்விச் சிந்தனைகள்
 1. பாரதியார்
 2. தேசிய விநாயகம் பிள்ளை
 3. அழ வள்ளியப்பா
 4. நாவலியூர் சோமசுந்தரப்புலவர்
 
பகுதி iv - நடைமுறைகள்
 1. சிறாரைக் கேடுறுத்தல் தொடர்பான சமூக உளவியற் காட்டுருக்களின் மதிப்பீடு
 2. சிறார் கல்வி தொடர்பான மாற்றுவகைச் சிந்தனை
 3. புலன் தழுவிய கற்றல்
 4. விளங்கும் திறன் வளர்ச்சி
 5. அசைவுக்கல்வி
 6. பாலர் கல்வியில் இசைவாக்கல்
 7. சிந்தனையும் காரணங்காணலும்
 8. பேச்சுத்திறன்
 9. பாலர் கதைகள்
 10. மீட்புக்குரிய சிறார் கல்விச் சிந்தனைகள் 
 
பகுதி v -  இலக்கியம்
 
பகுதி vi - கலைச் சொற்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan