தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
விமலா கிருஷ்ணபிள்ளை
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 500.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 276
ISBN : 9789551857356
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • அறிமுகம்
 • ஆளுமை விருத்தி
 • மாணவர் பிரச்சினைகள்
 • வழிகாட்டல் ஆலோசனைக்குத் தரவுகள் சேகரித்தல்
 • ஆலோசனைச் செயன்முறைகள்
 • ஆலோசனைக் கொள்கைகளும் அணுகுமுறைகளும்
 • தொழில்வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டல்
 • விசேட வழிகாட்டல் ஆலோசனை தேவைப்படும் பிள்ளைகள்
 • அசாதாரண நடத்தை
 • ஆலோசனைத் தொழிற்துறை
 • தனியாள் ஆய்வு மாதிரி
 • பாடசாலை வழிகாட்டல் ஆலோசனைச்சேவை அமைப்பு
 • தகைப்பிற்கு பிற்பட்ட உளவடுக்கோளாறு
 • முதுமையில் உளநலம்
 • முடிவுரை
 • பின்னிணைப்பு 1
 • பின்னிணைப்பு 2
 • உசாத்துணை நூல்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan