தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சீர்மிய உளவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 250.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9789551857240
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • சீர்மியம் - எண்ணக்கரு விளக்கம்
 • சமூகமும் சீர்மியமும்
 • பண்பாடும் சீர்மியமும்
 • சீர்மியமும் மாயச் செயற்பாடுகளும் சடங்குகளும்
 • ஆசிரியரும் சீர்மியமும்
 • உதவும் செயல்முறையாகச் சீர்மயம்
 • மாணவருக்கு வலுவூட்டல்
 • பாடசாலைகளும் சீர்மிய மாதிரிகையும்
 • செவிமடுத்தல்
 • ஊடுதலையீட்டு நுட்பங்கள்
 • இறப்புக்களும் உறுதழுவலும்
 • நெருக்கீடும் வெளியெரிகையும் - ஆசிரியரும்
 • உளச்சோர்வு
 • மனவெழுச்சி மேம்பாட்டுக் கலைத்திட்டம்
 • பெற்றாருக்கும் குடும்பத்துக்கும் வலுவூட்டல்
 • பாடசாலை அரங்கைப் பயன்படுத்துதல்
 • சீர்மிய நடவடிக்கையாக ஓவியம்
 • நேர்த்தெறிப்புக்குழு
 • உசாவிய நூல்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan