தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மனமெனும் தோணி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கோகிலா மகேந்திரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857196
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருடக்கம் 

 • உளவியல் பற்றிக் கொஞ்சம் உங்களுடன்...
 • பெண்களின் உளநலம்
 • பாடசாலை செல்வதற்கு முன்.. குழந்தைகளைக் கற்பித்தல்
 • இலட்சிய ஆரம்பப் பாடசாலை - ஒரு கனவு-
 • கல்வி ஒரு பயனுள்ள ஆயுதம்
 • சுயகணிப்பை உயர்த்துவது கல்வி
 • பிள்ளைப் பருவத்து  உளப் பிரச்சினைகள்
 • கட்டிளமைப் பருவத்தினரின் பதற்றம்
 • மாணவர் கல்வியில் தாக்கம்  செலுத்தும் நுண்மதி ஈவு
 • பிள்ளைகளின் ஆளுமை விருத்தியில் குடும்பத்தின் பங்கு
 • மனித உறவுகளை மேம்படுத்தல்
 • விழிப்பு மாற்ற நிலை தூக்கம்
 • இந்துநேர்த்திக் கடன்களும் மேலைத்தேய உளவியலும்
 • சமூக சேவையில் ஈடுபடும் மனிதர்கள் ஓர் உளவியல் பார்வை
 • உன்னத ஆளுமையாளர்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan