தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உளவியல் முகங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857158
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • நாட்டார் உளவியல்
 • மெஸ்மெரிசம் மற்றும் உளங்கவர் முறை
 • உளவியலின்  உயிரியல் இணைப்புக்கள்
 • உளப்பகுப்பு இயலின் பின்னைய வளர்ச்சிகள்
 • சமூக உளவியல்
 • மார்க்சிய உளவியல்
 • பிறழ்நிலை உளவியல்
 • விளையாட்டு உளவியல்
 • அழகியல் உளவியல்
 • உளவியலிற் பெண்கள் 
 • கோளமய உளவியல்
 • பின்னவீனத்துவ உளவியல்
 • உளவியல் - மெய்யியல் இடைவினைகள்
 • உலக வரலாற்றில் நிகழ்ந்த சிறப்பார்ந்த உளவியல் நிகழ்ச்சிகள்
 • உசாத்துணைகள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan