தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நொருங்குண்ட இருதயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
மங்களநாயகம் தம்பையா
பதிப்பகம் : புனைவகம்
Telephone : 94112421388
விலை : 475.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 284
ISBN : 9789550350018
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

இந்நாவல் ஏறத்தாழ ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முந்திய யாழ்ப்பாணச் சமூகத்தைச் சிறப்பாக பெண்களின் வாழ்வியல் அம்சங்களை விளங்கிக்கொள்ள உதவும். இந்நாவல் அக்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய ஜே.டபிள்யூ. பார் குமாரகுலசிங்க முதலியாரின் மகளும், புகழ்பூத்த சட்டத்தரணியாக விளங்கிய ஐசாக் தம்பையாவின் மனைவியுமான மங்களநாயகம் தம்பையா அவர்களினால் 1914 ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்டு வெளிவந்தது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan