தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நிறங்களற்ற தனிமை
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கவிமதிkavimathy@gmail.com
பதிப்பகம் : தமிழ் அலை
விலை : 80.00
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 80
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

பல ஆண்டுகளாக இதழ்களிலும், வலைத்தளங்களிலும் எழுதி வரவேற்பைப் பெற்ற கவிதைகளின் நூல்வடிவம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan