தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பக்தி குண்டலினி யோகப் பயிற்சி
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
வெங்கடாசலம், ட்டி.எஸ்venkatachalam.cks@gmail.com
பதிப்பகம் : ட்டி.எஸ்.வெங்கடாசலம்
Telephone : 9894439341
விலை : 10.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 12
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan