தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இக்காலக் கவிதையில் சமூகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 260
கட்டுமானம் :
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

  • இக்காலக் கவிதையில் சமூகம்
  • குறிக்கோளியல் நோக்கில் எதிர்காலச் சமுதாயம்
  • ஆட்சியாளர்-அதிகாரிகள்
  • இளைஞர்
  • மானுட முரண்கள்
  • சுற்றுச் சூழல்
  • சமூகச் சிதைவு
  • சமூக மேம்பாட்டுச் சிந்தனை
  • நூற்றொகை
  • சொல்லகராதி

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan