தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சீன நீதிக் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கடிகாசலம், ந
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 128
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan