தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சீன இலக்கியப் படைப்பாளர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கடிகாசலம், ந
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 35.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 112
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

சீன இலக்கியப் படைப்பாளர்களையும் அவர்தம் படைப்புகளையும் அறிமுகம் செய்யும் நூல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan