தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஒப்பியல் : விவிலியம் - தமிழியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 45.00
புத்தகப் பிரிவு : ஒப்பாய்வு
பக்கங்கள் : 144
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

  • ஒப்பியல்
  • தொல்காப்பியமும் விவிலியமும்
  • அகமரபு
  • குறியீடு
  • இறை ஒப்பீடு
  • மனிதநேயமும் இயேசுமாகாவியமும்
  • இயேசு காவியம் படைப்பியல்
  • மொழிபெயர்ப்பு ஒப்பியல்
  • பயன் நூல்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan