தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிலம்பும் மணீயமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சிவகாமி, ச
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 30.00
புத்தகப் பிரிவு : ஒப்பாய்வு
பக்கங்கள் : 330
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan