தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பருக்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
வீரபாண்டியன்
பதிப்பகம் : பரிசல்
Telephone : 919382853646
விலை : 160.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 250
ISBN : 9788192491202
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
எடை : 000 gm
புத்தக அறிமுகம் :

ஊர்ப்புறங்களிலிருந்து நகரங்களுக்குப் படிக்கவரும் இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் பொருளாதார மற்றும் பண்பாட்டுச் சிக்கல்களை இந்நாவல் பேசுகிறது. வீரபாண்டியனின் முதல் படைப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan