தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிறுதானியத் தாவரங்கள் - தமிழ்நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2015
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
பஞ்சவர்ணம், இராpanchavarnam.r@gmail.com
பதிப்பகம் : பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
Telephone : 919842334123
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுதானியங்கள்
பக்கங்கள் : 496
ISBN : 9789383924516
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan