தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மஞ்சரி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
சென்னை
manjaridigest@gmail.com
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
மஞ்சரி வழங்கிய மதிப்புரைகள்
1
மாவீரன் அலெக்சாண்டர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கோடீஸ்வரன்
பதிப்பகம் : சாந்தி பதிப்பகம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 304
பாரதிதாசனும் தமிழியமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சுபாசு
பதிப்பகம் : சிந்தியன் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 128
1
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan