தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 0
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
என்ற அயலக ஆசிரியரின், தமிழிற்கு வந்த ஆக்கங்கள்
1
பழங்காலத்துக் கல் வீடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2006)
ஆசிரியர் : சச்சிதானந்தம், கி.அ
பதிப்பகம் : சாளரம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 94
மூலம் : Marathi மகேஷ் எல்குன்சவார்
1
 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan